CESKÝ MILOSZ

              1. - 20. 11. 2011                          VERNISÁŽ: 1. 11. v 17:00 hodin

               Pasáž Knihovny města Ostrava

            Výstava připravena u příležitosti mezinárodního Roku Czesława Miłosze ke 100. výročí narození laureáta Nobelovy ceny za literaturu, básníka, esejisty,  prozaika a překladatele. Expozice představuje jeho „českou tvář“ skrze portréty předních překladatelů z polštiny, kteří se podíleli na překladech jeho básní, románů a esejů, mezi něž patří Vlasta Dvořáčková, Helena Stachová, Václav Burian, Miroslav Červenka, Jiří Červenka, Josef Mlejnek, Václav Burian nebo Jindřich Belling. Součástí výstavy jsou rovněž unikátní fotografie Karla Cudlína z návštěvy Czesława Miłosze v Praze nebo snímky Joanny Helander.

Vernisáž proběhne za účasti překladatele V. Buriana. V rámci večera zazní Miłoszovy texty v původním překladu studentů polonistiky Ostravské univerzity.

 

GDYNĚ Z MOŘE A SNU

            1.-20.11. 2011

Foyer Nové radnice, Prokešovo náměstí

Gdyně s nezaměnitelnou atmosférou přístavního města se stala inspirací pro 3 významné polské fotografy mladé generace. Gdaňský rodák Kacper Kowalski, který je držitelem prestižního ocenění World Press Photo, se po jistý čas věnoval také létání, což se odráží i v jeho umělecké činnosti. Na projektu se dále podíleli fotografové Krzyszof Romanski a Tomek Kaminski, kteří jsou s Gdyní životně spjati.

 

K-DRON

           do 27. 11. 2011  

           Dům umění /GVUO

MEZI UMĚNÍM A MATEMATIKOU

JANUSZ KAPUSTA

K-dron – jedenáctistěnné těleso se ze dne na den stalo předmětem zájmu matematiků, filozofů a uměleckých kritiků. Ze dne na den, neboť nedávno ještě neexistovalo, či existovalo jen potencionálně; muselo být nejprve objeveno (nebo umělecky vytvořeno), aby odhalilo svůj tvar. Když se na něj díváme, můžeme ho vnímat jako čistě matematicky popsatelné těleso: známe jeho obsah i objem, jeho strany a jejich vzájemný vztah. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, jeho vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho však chápat také jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky na poli minimalismu, či dokonce konstruktivismu a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí. Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce?

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode