Program 2. ročníku

3 KONCERT

2.ročník

DENÍK 11. Listopadu 2009: 

FESTIVAL POLSKÉ DNY SE V OSTRAVĚ DEFINITIVNĚ ZABYDLEL 

Ostrava - Druhý ročník Multižánrového festivalu Polské dny v Ostravě, jehož hlavními oraganizátory byly Matiční gymnázium v Moravské Ostravě a Generální konzulát Polské republiky, za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, je z velké části již minulostí.

 

Není však v nenávratnu. „Nejen Ostravané mohou i nadále navštěvovat v prostorách Galerie Fiducia výstavu Dekáda Solidarity a ve foyeru Divadla Aréna expozici fotografií a plakátů s názvem Padesát let divadla Laboratorium,“ říká spolupořadatelka celé akce Romana Vlková.

Dvěma výstavami Polské dny v Ostravě ještě nekončí...

Je to tak. Na příští pondělí chystáme v prostorách Domu knihy Librex autorské čtení významného polského básníka Ryszarda Krynického.

Které z již proběhlých akcí se setkaly s největším diváckým ohlasem?

Jednoznačně největší odezvu měla beseda s českou disidentkou a překladatelkou Petruškou Šustrovou a pochopitelně společný koncert písničkářů Jaromíra Nohavici, Tolka Murackého a Franka Viehwega za doprovodu předního polského harmonikáře Roberta Kasmierského. To byly jednoznačné vrcholy.

Polské dny v Ostravě mají také jakousi filmovou sekci. Letos se promítaly tři filmy. Kdybyste měla tu možnost, který z nich byste nabídla do distribuce a proč?

Těžko říct. Ale kdybych si měla vybrat jen jeden, pak říkám Třísky. A proč? Zjednodušeně řečeno, chytrých komedií ze života mladých lidí není nikdy dost. Atmosférou se dá srovnat s Proměnami mladého českého režiséra Tomáše Řehořka.

Vím, že jste před zahájením festivalu měli obavu o to, s jakou odezvou se setká autorské čtení Ewy Lipské...

(pobavený úsměv) Dopadlo až nad očekávání dobře. A to nejen díky brilantnímu přednesu díla polské básnířky ostravskou herečkou Veronikou Forejtovou. Akce se totiž změnila v neformální debatu o současném stavu literatury. Vekou zásluhu na tom měl i polský konzul Jerzy Kronhold. Ten plamennými obraty hájil prý stále živého Ernesta Hemingwaye, jehož naopak Lipská považuje za klasika již přežitého.

Učíte na Matičním gymnáziu. Máte pocit, že Polské dny oslovily vaše studenty?

Rozhodně ano. Nejenže v hojné míře akce navštěvovali, ale v podstatě se stali v mnoha případech spolupořadateli. Slavnostní zahájení akce před projekcí filmu Čtyři noci s Annou bylo plně v jejich režii. A musím říct, že se své role zhostili bezchybně.

Druhý ročník Polských dnů v Ostravě se chýlí ke konci. Co plánujete pro ročník třetí?

Příští rok bychom se rádi zaměřili na ještě pestřejší mozaiku polské kinematografie, která slovy našeho kolegy a dramaturga České televize Martina Novosada zažívá nebývalou konjunkturu. Je paradoxní, že naše kina polské filmy takřka stoprocentně ignorují. A přitom všechny letošní projekce dokázaly sál Minikina zcela naplnit.

ROZHOVOR S M.NOVOSADEM, dramaturgem ČT

 

Čím jsou filmy, které nabízí festival Polské dny, zajímavé?
Rádi bychom divákům u nás zprostředkovali příležitost seznámit se s umělecky ambiciózní současnou polskou kinematografií, jejíž dostupnost je pro české publikum jinak značně omezená. Náš malý výběr jsme proto rozprostřeli mezi aktuálně nejreprezentativnější tendence, které lze ve filmech našich severních sousedů momentálně spatřovat. V případě 4 nocí s Annou se jedná o návrat světově uznávaného klasika k filmové režii po 17 letech Jerzyho Skolimowského a navíc o formálně mimořádné dílo, které velmi subtilně pátrá po podstatě lásky v dnešním světě. Třísky zase představují Macieje Pieprzycu, tvůrce střední generace filmařů, jehož mozaikovité vyprávění ukazuje několik lidských osudů, které si hledají své uplatnění ve světě a jejich hrdinové se často musí sami navzájem zraňovat, aby teprve skrze bolest pocítili skutečný dotyk života. A konečně opus Malgorzaty Szumowské, 33 scén ze života, zastupuje nejmladší generaci, která svým příběhem překračuje nejen hranice Polska, ale také volí nekompromisně osobní výpověď, která je protestem vůči společenským konvencím i překonáním vlastních traumat spojených s výchovou a snaží se přehodnocovat tradiční rodinné hodnoty.


Jak je na tom současná polská kinematografie?
Současná polská kinematografie zažívá v posledních několika letech nebývalou konjunkturu. Zejména díky garantované státní podpoře vzniká v tuto chvíli dokonce možná více filmů, než je polský trh schopen unést. Výhodou ale je, že vedle průměrných komerčních titulů se daří realizovat rovněž náročnější témata a pak také podporovat mladé talentované tvůrce. Je sice pravda, že Poláci stále ještě na svého nového Wajdu, či následovníky Kieślowského čekají, ale právě generace nového pokolení režisérů, jakými jsou Jakimowski (jeho Fígle jsme loni promítali), nebo třeba právě Szumowská, dokazují, že jejich projekty mohou překročit rámec lokálního kina a jsou příslibem zájmu prestižních světových filmových festivalů, kde dokáží oslovit i mezinárodní publikum a prosadit se.


Jaký smysl a přínos má pořádání festivalu Polské dny?
Jak už jsem předeslal na začátku, chceme českému divákovi rozšířit obzory vnímání současné polské kinematografie. Není nic smutnějšího, než neznalost kulturního povědomí našich sousedů, jejichž umění přitom do jisté míry v tomto příhraničním prostoru bezprostředně ovlivňuje bytostně i nás jako jedince či společnost. Tuzemský návštěvník kina má mnohdy větší přehled o americké filmové produkci, než o tématech, která rezonují v polských snímcích. Přitom jsou to častokrát pro nás daleko inspirativnější podněty, ze kterých máme šanci se dozvědět mimo jiné i o sobě samých mnohem více, než z hollywoodských fantazií. Polské dny toto kulturní osvěžení nabízejí a věřím, že i tato skromná reflexe může být podnětná a třeba časem bude oslovovat ještě více zvídavých lidí, kteří se nechtějí spokojit pouze se zábavou, ale hledají taky alternativu.

POEZIE V DOMĚ KNIHY LIBREX

 

EWA LIPSKA

4. listopadu 2009 v 17 hodin

představení sbírky "Okamžik nepozornosti"

setkani bude moderovat překladatel této sbírky, pan Libor Martinek

básně bude číst herecka činohry Divadla Jiřího Myrona v Ostravě, pani Veronika Forejtová.

RYSZARD KRYNICKI

16. listopadu 2009 v 17 hodin

setkání s významným polským básníkem bude uvádět olomoucký překladatel, pan Václav Burian

 

https://www.librex.cz/dumknihy/

 

Desetiletí Solidarity

VERNISÁŽ: 3.11. 2009 v 18 hod.

Antikvariát a galerie Fiducia (výstava potrvá do 30.11.2009)

Účast na slavnostním zahájení výstavy přislíbil  konzul PR pan Jerzy Kronhold a  paní Petruška Šustrová

4. června 1989 měli občané Polska jako první z podrobených národů sovětského bloku možnost vyjádřit své názory v alespoň částečně demokratických volbách. Na základě kompromisu mezi režimem a opozicí byla svobodně volena pouze část mandátů, avšak reakce společnosti žádný prostor pro oktrojovanou „polodemokracii“ nenechala. Více než 99 procent volených křesel v parlamentu získali kandidáti Solidarity a brzy na to mělo už Polsko prvního nekomunistického premiéra, Tadeusze Mazowieckého. Skončil tak dlouhý proces emancipace polské společnosti od nadvlády komunistické strany, který v duchovním rozměru začal návštěvou Jana Pavla II. v létě 1979, v srpnu 1980 propukl v hnutí Solidarita a překonal i násilí, jež na vlastní obyvatelstvo použila komunistická moc v prosinci 1981. Toto je příběh, který můžete sledovat na výstavě Desetiletí Solidarity.

DESETILETÍ SOLIDARITY

Výstava 50. let divadla Laboratorium

- u příležitosti Roku Jerzyho Grotowského
  

VERNISÁŽ: 5. 11. 2009 v 17 hod.

Komorní scéna Aréna


Před padesáti lety založil Jerzy Grotowski se svými spolupracovníky divadlo Laboratorium, jímž uvedl v život myšlenku „chudého divadla”. Představení Akropolis, Nezlomný kníže a Apocalypsis cum figuris slavila úspěch mj. ve Francii, Nizozemsku, Íránu, Jugoslávii, Libanonu, Mexiku, USA, Velké Británii a Itálii. Po dvaceti pěti letech Laboratorium ukončilo svou činnost, zanechalo však nesmazatelnou stopu ve světovém divadle.

Rok Grotowského 2009
V roce 2009 si připomínáme deset let od smrti Jerzyho Grotowského, padesát let od chvíle, kdy Ludwik Flaszen a Jerzy Grotowski stanuli v čele Divadla 13 řad v Opolí (pozdějšího Divadla Laboratorium) a čtvrt století od rozpuštění Divadla Laboratorium.
 
V listopadu 2007 zařadila Generální konference UNESCO padesáté výročí vzniku Divadla Laboratorium pod vedením Jerzyho Grotowského na seznam výročí, jejichž oslavy se konají pod patronací UNESCO v letech 2008–2009.
 
Iniciátorem a hlavním koordinátorem programu Roku Grotowského je Institut Jerzyho Grotowského ve Vratislavi, spoluorganizátory slavnostního zahájení Roku Grotowského jsou spolutvůrci Divadla Laboratorium: Ludwik Flaszen, Rena Mirecka a Zygmunt Molik.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode